Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Volanty.net / Volanty.cz

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající a na straně druhé kupující.

1. PRODÁVAJÍCÍ

Volanty.net / Volanty.cz

Lipovská 318 | 407 78 | Velký Šenov

IČ: 88110672

Telefon: +420 776 498 113 | E-mail: volanty.net@seznam.cz

2. KUPUJÍCÍ

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání s nimi.

PODNIKATEL - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a výrobky zde koupené užívá ke své další podnikatelské činnosti.

2. REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

Zákazník může provádět jednorázové nákupy bez registrace (stačí si pouze vybrat produkt, vyplnit objednávkový formulář, vybrat Jednorázový nákup bez registrace a odeslat objednávku) a nebo může provést registraci zákazníka. Registrace je schválena okamžitě po vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.volanty.net a je potvrzena e-mailem, ve kterém zákazník získá přihlašovací údaje.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (poštovné, doprava...). Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailové zprávě objednávky zboží.

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami .

Pokud nepřijde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

OBJEDNÁVKY JE MOŽNÉ PROVÁDĚT PROSTŘEDNICTVÍM:

- ELEKTRONICKÉHO OBCHODU www.volanty.net

OBJEDNÁVKA / SPOTŘEBITEL : je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

OBJEDNÁVKA / PODNIKATEL : je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Prodávající si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu a požadovat platbu předem v případě objednávky nad 7 000,- Kč.

Cena zboží je uvedena v českých korunách . Součástí dodávky je daňový doklad.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující má možnost vybrat si z několika způsobů plateb:

1) DOBÍRKOU V HOTOVOSTI / 175,- Kč

- platba zboží v hotovosti při převzetí zboží od doručovatele (dopravní společnost nebo poštovní doručovatel).

U objednávek nad 5 000,- Kč je způsob platby DOBÍRKOU V HOTOVOSTI ZDARMA!

2) BANKOVNÍM PŘEVODEM - PŘEDEM / 118,- Kč

- platba zboží na bankovní účet ................./....

- zboží expedujeme do 1 pracovního dne po připsání platby na náš účet

- splatnost objednávky je 5 pracovních dní od potvrzení objednávky, jinak bude objednávka

zrušena

- jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky/zálohové faktury.

3) OSOBNÍ PŘEVZETÍ NA ROZVOZOVÉ TRASE / 50,-kč

- rozvozová trasa : Varnsdorf - Nový Bor - Česká Lípa - Děčín - Ústí na Labem - Teplice - Lovosice - Mělník - Praha - Poděbrady - Mladá Boleslav - Liberec - Cvikov

- na této trase lze i nabrat zakázku čalounění

- Rozvoz probíhá po telfonické domluvě zpravidla v úterý a čtvrtek na námi stanovených místech. 

- V případě doručení osobně na adresu je poplatek 100,-

- U osobního převzetí je vždy možnost bezplatné montáže do vozu.


Rozvozová Trasa :

Varnsdorf 

Nový Bor 

Česká Lípa 

Děčín

Ústí nad Labem

Teplice 

Lovosice

Mělník: Mladoboleslavská SHELL

Praha: P8 Letňany

          P4 Chodov 

          P9 Č. Most 

Poděbrady

Ml. Boleslav

Liberec

Cvikov


            5. ZPŮSOBY A CENY DORUČENÍ

ČESKÁ POŠTA / 175,- Kč

- obchodní balík je v pracovních dnech zpravidla doručován do 24 hodin od expedice.

Objednané zboží je zasláno v pracovní dny na uvedenou adresu zákazníka poštovním doručovatelem. Pokud Vás nezastihne doma, nechá Vám ve schránce oznámení o uložení zásilky. Balík si pak budete moci vyzvednout na Vaší poště.

V den expedice obdrží zákazník sms s číslem balíku, který je možné sledovat na www.cpost.cz.

U objednávek nad 5000,- Kč vč. DPH je doručení ZDARMA!

6. DODACÍ PODMÍNKY

TERMÍN DODÁNÍ

Zboží objednané v pracovní dny do 10 hodin, je ve stejný den expedováno. Zboží, které je skladem, je zpravidla doručeno do 24 hodin od expedice. Objednávky uskutečněné o víkendech nebo svátcích jsou vyřizovány vždy první pracovní den, který následuje.

Informace o dostupnosti zboží na www.volanty.net se může lišit s ohledem na postupné vyprodávání. V případě, kdy si zákazník objedná zboží, u kterého je uvedenou SKLADEM a prodávající již nebude mít zboží fyzicky skladem, budeme zákazníka telefonicky kontaktovat a domluvíme s ním další kroky (náhradu produktu, pozdější dodání apod.).

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Po obdržení objednávky má zákazník povinnost překontrolovat, zda je zásilka kompletní a nepoškozená. V případě, že zásilka není v souladu s objednávkou, doporučujeme tuto skutečnost popsat, za přítomnosti poštovního doručovatele, do přepravních dokladů případně zásilku nepřevzít.

 

VÝMĚNNÝ ZPŮSOB - ZASLÁNÍ

Výměnný způsob ( pomocí zaškrtnutí " Vracím starý volant " ) je obchod který probíhá takto : Nejprve odešleme volant nový ( náš ) za cenu bez připočítané zálohy na korpus. Po výměně ( u Vás ) vracíte starý volant zpět již bez dobírky ( na Vaše náklady ). Teprve tímto je obchod dokončen a bude vystavena účterny na cenu čalounění a dopravy ( viz cena z E-shop objednávky ). Cena korpusuje viz. každy výrobek za plnou cenu.

 

7. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ DOBA

Na veškeré zboží se vztahu záruční doba 24 měsíců. Tato záruční doba se nevztahuje na tyto případy:

a) zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

b) zboží bylo poškozeno přírodními živly

c) zboží bylo poškozeno neodborným nebo nevhodným zacházením.

Záruční doba začíná běžet převzetím objednaného zboží zákazníkem. Přiložený daňový doklad je zároveň záručním listem.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

V případě, že zákazník objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

a) na e-mailoovu adresu prodávajícího: volanty.net@seznam.cz

b) poštou na adresu prodávajícího

c) telefonicky na tel. číslo : +420 776 498 113

Zákazník zašle reklamované zboží (včetně kopie daňového dokladu a průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu.

Reklamace včetně vady bude vyřízena nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. O výsledku reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit.

9. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.
Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na své náklady na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zasílání obchodních sdělení e-mailem, sms sdělení). V případě nesouhlasu s využitím osobních údajů pro marketingové účely zašle tuto informaci na volanty.net@seznam.cz .

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a pro výše uvedené marketingové účely. Prodávající dále prohlašuje, že údaje nebudou zveřejněny a poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace, která souvisí se sdělením údajů (jméno a dodací adresa) externím dopravcům. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je přijímá.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1.6.2013. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

11. PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ COOKIES

 Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. 

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. 

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu. 

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. 

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. 

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Jsou odpovědné mj. za registrační proces, překlady stránek a ukládání nastavení soukromí. Nepožadujeme Váš souhlas s využitím technických cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány. 

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů technických cookies. 

Analytické a marketingové cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu, případně našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

 

Ukládání analytických cookies můžete kdykoliv změnit prostřednictvím tohoto formuláře.

 

Použití cookies můžete také omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách: 

 

Copyright © 2015, Daniel Žebro. Všechna práva vyhrazena.  |  powered by kremous.com